MAA/MAL I

Showing all 14 results

Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – Pure
$313
Maackia amurensis Lectin (MAA/ MAL I) – Pure
$395
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – Biotinylated
$382
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – Ferritin
$385
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – Alkaline phosphatase
$379
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – Colloidal gold
$171
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – HRP
$400
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – FITC
$340
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – Rhodamine (TRITC)
$397
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – Texas Red
$335
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – Cy3
$158
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – Cy5
$158
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – MagneZoom
$103
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I) – MagneZoom
$215