MAA/MAL I+II

Showing all 15 results

Maackia amurensis Lectin (MAL/MAL I+II)
$429.30
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – Alkaline phosphatase
$380.54
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – Biotinylated
$377.36
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – Colloidal gold
$146.28
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – Ferritin
$359.34
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – FITC
$380.54
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – HRP
$380.54
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – MagneZoom
$127.20
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – MagneZoom
$215.18
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – Rhodamine (TRITC)
$359.34
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – Separopore 4B
$248.04
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – Separopore 4B
$402.80
Maackia amurensis Lectin (MAA/MAL I+II) – Texas Red
$359.34
Maackia amurensis Lectin (MAL/MAL I+II) – Cy3
$160.06
Maackia amurensis Lectin (MAL/MAL I+II) – Cy5
$160.06