NPL/NPA

Showing all 14 results

Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Pure
$399
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Pure
$368
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Biotinylated
$390
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – FITC
$397
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Rhodamine (TRITC)
$430
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Texas Red
$440
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Ferritin
$397
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Alkaline phosphatase
$385
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Colloidal gold
$183
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – HRP
$440
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Separopore 4B
$138
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Separopore 4B
$270
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Cy3
$158
Narcissus pseudonarcissus (Lent lily) Lectin (NPL/NPA) – Cy5
$158