Influenza B

Showing 1–16 of 26 results

Coronavirus Strain: 229E – CFHI
$319.00
Enterovirus Type 68 (2007 Isolate) – CFHI
$319.00
Enterovirus Type 71 (2003 Isolate) – CFHI
$319.00
HIV Type 1 Strain: BaL – CFHI
$319.00
Human Influenza B/Lee/40 Purified Virus
$800.00
Influenza A H1N1pdm (NY/01/09) – CFHI
$319.00
Influenza A H1N1pdm (NY/03/09) – CFHI
$319.00
Influenza A H3N2 (HK/8/68) – CFHI
$319.00
Influenza A H3N2 (Perth/16/09) – CFHI
$319.00
Influenza A H3N2 (Wisconsin/67/05) – CFHI
$319.00
Influenza B (Brisbane/33/08) – CFHI
$319.00
Influenza B (Brisbane/60/08) – CFHI
$319.00
Influenza B (Malaysia/2506/04) – CFHI
$319.00
Influenza B (Massachusetts/2/12) Lysate
$1,283.00
Influenza B (Panama/45/90) – CFHI
$319.00
Influenza B (Strain Brisbane/60/08) Lysate
$1,283.00